Zleceniodawca ITON SYSTEM

„Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I oraz Bezpieczny transport w Opolu”. – montaż biletomatów i tablic informacyjnych w Opolu

Zleceniodawca POLBAU

1. „Remont i przebudowa części budynku – siedziby Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu ul. Grunwaldzka 23 wraz z wykonaniem zjazdu z drogi głównej. ETAP I ”.     

Elmax Opole

2.„Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katowickiej 68 w ramach inwestycji: ”Dostosowanie 8 kondygnacyjnego budynku PMWSZ w Opolu do przepisów budowlanych oraz poprawa obsługi studentów”                                                                

3.„Kompleksowa realizacja robót elektrycznych w ramach zadania CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”

4.„Przebudowa Amfiteatru Miejskiego w Brzegu”

Zleceniodawca URZĄD MIASTA OPOLA

1.„Przebudowa ul. Koraszewskiego i ul. Zamkowej na odcinku Placu Wolności do kanału Młynówka w zakresie oświetlania ulicznego”

2.„Przebudowa ulic Ostroroga, Naukowskiej i Napierskiego w Opolu zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego”

3.„Przebudowa ulicy Kępskiej na odcinku od ul. Budowlanych do torów PKP  w Opolu zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego”

4.„Przebudowa ulicy Oleskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Okulickiego w Opolu zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego”

5.„Przebudowa ulicy Kusocińskiego na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Luboszyckiej w Opolu zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego”

6.„Przebudowa ulicy 1-ego Maja na odcinku od Rejtana do ul. Katowickiej w Opolu zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego”

7.„Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej”

8.„Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu”

Zleceniodawca ADAC LEWAR

1.„Rozbudowa skrzyżowania ulic: Krapkowicka (DK45) – Prószkowska (DK45 i DW414)- Chmielowicka (DG 103651 O) w Opolu w ramach zadania pn. „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu ”

2.„Budowa obwodnicy miasta Kluczborka (IV etap) od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1321 O Smardy Dolne” – branża elektryczna

3.„”Budowa rodna w m. Praszka na skrzyżowaniu dróg DK45 z ul. Kopernika i Szosą Gdańską”

Zleceniodawca ENERGOPOL TRADE

„Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej OKRĄGLAK wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu”

Zleceniodawca TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

1.”Roboty budowlane polegające na budowie węzła sieciowego 15/0,4kV dla zasilania budynków wielorodzinnych w m. Opole ul. Wasylewskiego – Źródlana”

2.”Roboty budowlane polegające na przebudowie linii napowietrznej 15kV na linię kablową. Linia GPZ Krapkowice – Groszowice, odc. od słupa nr 550/06/09 do słupa nr 550/06/26, wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i prawnej”.

3.”Roboty budowlane polegające na przebudowie linii napowietrznej 15kV na linię kablową. Linia GPZ Krapkowice – Groszowice, odc. od słupa nr 550/06/09 do słupa nr 550/06/26, wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i prawnej”.

4.„Roboty budowlane polegające na budowie zasilania osiedla w zabudowie szeregowej w Strzelcach Opolskich wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i prawnej”.

5.„Przebudowa linii sn napowietrznej na kablową GPZ Bierdzany – RS Lasowice od słupa nr 36 do słupa nr 43 (gmina Lasowice Wielkie)

6.„Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorów gr. VI i V na terenie działalności TAURON DYSTRYBUCJA SA OPOLE”

7.„Roboty budowlane polegające na powiązaniu linii SN 215//00 Boguszyce – Prószków – budowa linii kablowej SN  pomiędzy stacjami Chrząszczyce Leśna – Górki Stawowa 2”

8.„Przebudowa ciągu liniowego SN relacji stacja transformatorowa Zdzieszowice Góra 5- stacja transformatorowa Zdzieszowice Górna 1 wraz opracowaniem  dokumentacji techniczno- prawnej.

9.„Przebudowa linii kablowej SN Byczyna Hotel  – Byczyna PKP Gmina Byczyna”

10.„Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieci kablowej 15kV w miejscowości Kluczbork (gm. Kluczbork)”

Zleceniodawca AGATA MEBLE

1.”Wykonanie zasilania tymczasowego placu budowy dla budowy Salonu Meblowego „AGATA MEBELE” Opole, ul. Ozimska 22”

2.„Budowa budynku ekspozycjo – handlowy, sklep meblowy „AGATA MEBLE” oraz zbiornika wody p.poż wraz z niezbędną do funkcjonowania infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach terenu inwestycji Opole, ul. Ozimska 72”.

3.„Budowa budynku magazynowego wraz ze zbiornikiem p.poż i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórkę dwóch budynków w tym wiaty stacji paliw i zbiornika w Opolu przy ul. Zielonogórskiej”

4.Likwidacja Salonu Meblowego AGATA MEBLE na terenie Centrum Handlowego „KAROLINKA” w Opolu, ul. Wrocławska.